Denna affärsidé går inte ut på att sälja. Du skall marknadsföra Xocai till andra som i sin tur marknadsför den till andra osv.. Du får betalt för att äta hälsochoklad och lära andra att göra som du...
Carina Friberg
VAD ÄR MLM?
Jag upplever att vi har svårt att förklara vad MLM är på ett enkelt sätt. Här kommer ett försök att förklara vad MLM är.

Multilevel marketing (MLM) innebär att marknadsföra på djupet i flera nivåer. Vi rekommenderar en produkt vidare till våra vänner och bekanta som rekommenderar vidare i sin tur osv osv. Sponsorn har ett ansvar att hjälpa de man sponsrat in så att de i sin tur lär sig sponsra vidare och hjälpa igång andra. Budskapet om produkten bärs av en "röst".

Traditonell marknadsföring innebär att företaget som tillverkar produkten köper marknadsföringstjänsten av reklambyråer etc. Information om produkten sprids via annonser och reklam i media. Produkten distribueras av grossister och säljs i butiker. När vi som konsumenter köper produkten betalar vi för produkten (ca 50%) och för marknadsföring (ca 50%).

Inom MLM är det vi konsumenter som marknadsför produkten och får ersättning för det. Vi kan därför påverka vårt eget pris på produkten genom att rekommendera andra att börja konsumera produkten. Köper vi den enbart för egen konsumtion betalar vi ca 50% för själva produkten och ca 50 % till de konsumenter som marknadsför produkten.

Börjar du själv att marknadsföra produkten får du ta del av marknadsföringsintäkten från de som du rekommenderat produkten till. På detta sätt har du möjlighet att sänka kostnaden för din egen konsumtion och om du jobbar hårt kan du även få betalt för att äta hälsochoklad.

XOCAI är en helt unik och god hälsoprodukt. Genom att rekommendera XOCAI till andra erbjuder vi faktiskt människor ett bättre och hälsosammare liv. Vi som jobbar med XOCAI säljer inte, vi erbjuder medmänniskor bättre hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder en affärsidé, levebröd och livsstil som går ut på att rekommendera människor att äta hälsochoklad med oslagbart antioxidantinnehåll. Ingen annan i världen kan erbjuda detta idag.

Eftersom 9 av 10 människor i världen tycker om choklad är marknaden för hälsochoklad enorm. Med XOCAI sitter vi faktiskt på en enorm oexploaterad "guldgruva". Vi vet att marknaden finns och vi har en unik produkt att erbjuda. Jobbet består i att nå marknaden med vår produkt och affärsidé. Det är ansträngande att vara först och "bryta ny mark". Vi som är först har bäst möjlighet att lyckas riktigt bra.
Kompensationsplanen dvs hur vi får betalt för våra ansträngningar, är en mycket viktig faktor för att kunna avgöra hur bra och seriöst ett MLM-system är.

XOCAIs binära system är mycket bra. Där har alla som börjar möjlighet att tjäna lika mycket eller mer än de som är ovanför i det binära trädet. Inkomsten beror främst på ens egen förmåga att marknadsföra och lära andra att marknadsföra.


Translate